• Mos u dorëzo kurrë!

    Mos u dorëzoni kurrë. Gjithmonë shtyni sa më fort. Të gjithë njerëzit e suksesshëm e dinë këtë. Gjithmonë shtyni përpara në drejtim të qëllimeve dhe...