• Ajnshtajni filozof

    Ajnshtajni Filozof (Pjesa II)

    Feja, Besimi dhe Shkenca Një nga problemet më të mëdha të filozofisë dhe mendimit shkencor ka qënë raporti mes fesë dhe shkencës, besimit dhe dijes....

  • Rini e lire

    Rinia

    Rinia është e ardhmja e vendit, e ardhmja e ardhmërisë, rinia është vetë jeta, gëzimi, brishtësia, energjia, gjelbërimi, pafajësia, guximi, shpresa, bukuria. Rinia kërkon lirinë,...